Make your own free website on Tripod.com
PERSATUAN  DAN KELAB

PERSATUAN AKADEMIK:                            KETUA PENASIHAT
1.Pers.Bahasa Melayu                               PN. NURI
2.Pers.Bahasa Inggeris                              PN.SELVAJOTHI
3.Pers.Bahasa Cina                                   PN.WOO
4.Pers.Bahasa Tamil                                 PN.JEYAMANI
5.Pers.Agama Islam                                  PN.ROHANA
6.Pers.Sejarah                                          PN.FARIDAH
7.Pers.Geografi                                         PN.RUSLIDAWATY
8.Pers.Pendidikan Seni                             PN. SIVA
9.Pers.Perdagangan                                  PN. RUZIANAKELAB KHIDMAT:                                        KETUA PENASIHAT
1.Kelab Keusahawanan                               PN.RUSILAWATI
2.Kelab Pengguna                                       PN.NORHAYATI
3.Kelab Komputer (i.t)                                 PN.BEDAH
4.Kelab Kaunseling                                     PN.MAHERAN
5.Kelab PRS                                                PN.ZAUYAH
6.Kelab Pustakawan                                    PN.SOON
7.Kelab Koperasi                                         EN.OOI
8.Kelab pengwas                                         EN.ASRAF
9.Kelab Keceriaan                                        EN. VELLEN


BADAN BERUNIFORM                                    KETUA PENASIHAT
1.Pers.Taekwando                                        CIK.HO
2.Pers.Nippon Karate-do                               PN. MASYATI
3.Pers,Bulan Sabit Merah                               PN.KHADIJAH
4.Pers.kadet Remaja Sekolah                        EN.AZIZ
5.Pers.Pandu Puteri                                       PN.ROSSNAH
6.Pers.Pengakap                                            EN.HASNUL
7.Pergerakan Puteri islam                              PN.FATIMAH